Äriseadustiku muudatused ja osaühingu põhikiri

Alates 1. jaanuarist 2011 on jõustunud olulised muudatused äriseadustikus, seetõttu vajab muutmist ka osaühingu põhikiri.

Nende muudatuste rakendamiseks on vaja muuta osaühingu põhikirja näiteks alljärgnevas:

  1. füüsilisel isikul on võimalik asutada osaühing sissemakseid tegemata
  2. osa võõrandamisel on ostueesõiguse kõrval võimalik sätestada muid piiranguid (nt. osanike või juhatuse eelnev nõusolek)
  3. osaühingu juhatuse liikmeid võib määrata ametisse tähtajatult (varem kuni kolmeks aastaks)
  4. osaühingutel ei ole enam nõukogu valimise kohustust

Jurist : Tiia Raudmägi

Lisa kommentaar