Osakapitali muutmine – üleminek europõhisele kapitalile

Osakapitali muutmine on vajalik kroonidelt eurodele üleminekul. Osaühingu osakapital peab olema vähemalt 2500 EUR,

aktsiakapital 25 000 EUR.

Osa  nimiväärtus saab olla minimaalselt 1 EUR, aktsia nimiväärus peab olema minimaalselt 0.10 EUR.

Kapitali üleviimiseks eurodele on vajalik teha vastav osanike või aktsionäride otsus:

1) europõhisele kapitalile üleminek
2) põhikirja vastavad muudatused

3) kapitali suurendamine või vähendamine seoses eurodele üleminekuga seaduses toodud nimiväärtuse nõude ja osaluse proportsioonide säilitamiseks. Vähima võimaliku kapitali muudatuse korral on muudatuste registreerimine äriregistris tasuta (riigilõivu tasuma ei pea).

 

Jurist : Tiia Raudmägi

Lisa kommentaar